שלום רב,

לקראת האסיפה הכללית בכנס השנתי שיתקיים שבוע הבא, חברי האיגוד מוזמנים לעיין בדוח רואה החשבון המבקר לחברי האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה.

בברכה,

ועד האיגוד.

השאר תגובה