מועצת האיגוד

חברי מועצת האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה:

נשיא: דוד שטיינברג, אוניברסיטת תל אביב

גזברית: ענת סאקוב, טבע

מזכיר: אריה רייטר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

נשיא קודם וחבר המועצה: רון קנת, KPA, פרופ' אורח בפקולטה לרוקחות של האוניברסיטה העברית ופרופ' מחקר במחלקה לסטטיסטיקה ומתמטיקה שימושית באוניברסיטת טורינו באיטליה

חבר מועצה: לואיזה בורק, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

חבר מועצה: אורי גולדבורט, אוניברסיטת תל אביב

חברת מועצה: רות הלר, אוניברסיטת תל אביב

חבר מועצה: טל גלילי, אוניברסיטת תל אביב