אודות האיגוד

האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה (ISA), היא עמותה של אנשי מקצוע ואקדמאיים, הפועלים לקידום, פיתוח, הפצה ויישום של סטטיסטיקה והסתברות בישראל. מטרות האיגוד (כפי שהוגדרו בתקנון סעיף 2) –

קידום השיטות והשימושים של הסטטיסטיקה בישראל על-ידי:

א. קיום כנסים, שבהם תוצגנה עבודות מחקר מקוריות, ויצירת אמצעים ותנאים מתאימים להחלפת ידע על סטטיסטיקה והפצתו.

ב. חיזוק הקשר בין אנשים העוסקים בסטטיסטיקה.

ג. יזום פעולות חינוך, הדרכה ומחקר בסטטיסטיקה ועידודם.

ד. יסוד וקיום קשרים עם אגודים, מוסדות ופרטים ברחבי תבל, העוסקים בסטטיסטיקה או בתחומים מדעיים קרובים, ודאגה לייצוג ישראלי בועידות בין-לאומיות של סטטיסטיקה.

ה. הפצת הידע והשימוש במדע הסטטיסטיקה לתועלת המדע והחברה ע"י שיתוף מוסדות וארגונים משטחים אלו בפעולות בעלות עניין הדדי.

ו. קידום סטנדרטים מקצועיים גבוהים ורמה מוסרית גבוהה ביישומים סטטיסטיים.

 

ההיסטוריה של האיגוד

מלכה קנטורוביץ, ממייסדי האיגוד ולשעבר מבכירי הסטטיסטיקאים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הכינה עבודה מקיפה המתעדת את ההיסטוריה של האיגוד, על בסיס מידע שנאסף בעמל רב. להלן גרסה ראשונית לעבודה מקיפה זו., שנועדה לאסוף הערות, הארות והשלמות, מתפרסמת כאן לראשונה.

מועצת האיגוד מבקשת להודות למלכה על העבודה המסורה ומבקשת מכל מי שיש בידיו מידע רלוונטי להעבירו למלכה בכתובת [email protected]

(התוכן בדף זה משוחרר תחת רישיון CC-BY 4.0)