הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה יתקיים ביום חמישי, 16 ביוני, 2022 באוניברסיטת תל אביב באודיטוריום בר שירה.

מיקום אודיטוריום בר שירה – קישור למפה.

חנייה – קיימים שלושה מגרשי חנייה סמוך לשער 4 שממנו מגיעים לאודיטוריום בר שירה.