בשל מגיפת הקורונה, התקופה שבה הוגשה עבודת התיזה הורחבה.

רשאים להגיש מועמדות לפרס סטודנטים שהגישו את עבודת התיזה
שלהם בין ה-1 באפריל 2019 ל-31 במרץ 2022.

הגשת המועמדות עד התאריך 28 באפריל 2022.

קישור לקול הקורא המעודכן