הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה יתקיים ביום חמישי, 16 ביוני, 2022 באוניברסיטת תל אביב.

הכנס יארח אתProf. Peter Bühlmann . עם הרצאה מרכזית בנושא:

 Robust, Generalizable and Causal-oriented Statistical Machine Learning

בנוסף לכך,Prof. Peter Bühlmann. יעביר סדנה ביום שישי, 17 ביוני, 2022 באוניברסיטת תל אביב.

אנו מצרפים פרטים ראשונים וכן קול קורא לפרסים על עבודות תיזה מצטיינות ופוסטרים (ראו קישורים מטה). תכנית הכנס תפורסם בהמשך.

קול קורא לפרסים על עבודות תיזה מצטיינות

קול קורא להגשת פוסטרים