הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה יתקיים ביום חמישי, 16 ביוני, 2022 באוניברסיטת תל אביב.

הכנס יארח את Prof. Peter Bühlmann שיעביר סדנה ביום שישי, 17 ביוני, 2022 באוניברסיטת תל אביב.