המועד האחרון להגשת מועמדות הוא יום שני, 16 בנובמבר 2020