לחברי האיגוד שלום רב,
שני חברים במועצת האיגוד, רותם רוזנבלום ויקיר ברצ׳נקו, מסיימים את כהונתם.
אנו מודים להם על תרומתם לאיגוד בשנתיים האחרונות.
יש צורך לערוך בחירות כדי להחליף את המסיימים.
מועצת האיגוד בקשה מאתנו לשמש כוועדת בחירות.
אנו פונים בבקשה להעמיד מועמדות למועצה. 
ניתן גם למסור שם של חבר/ת איגוד אחר/ת, כפוף להסכמתה/ו המצורפת למייל שלכם.
נרצה לפרסם  מידע ביוגרפי קצר על כל מועמד/ת לקראת הבחירות. לכן, אנו מבקשים לקבל מידע זה (לא יותר משליש עמוד) עם הגשת המועמדות.
חברות במועצת האיגוד חשובה ומאפשרות לכולנו להשפיע על פעולות ויעדי האיגוד שלנו. לכן, אנו מעודדים את כולם לשקול ברצינות העמדת מועמדות.
יש לשלוח את החומר לדוד שטיינברג:  [email protected]
בברכה,
דוד שטיינברג (יו"ר וועדת בחירות)
רונית ניראל
רון קנת