קול קורא להגשת מועמדות לקבלת מלגת מחייה לפוסט-דוקטורט בפסיכומטריקה במוסדות לימודים בחוץ לארץ

נא ראו פרטים כאן

אדם המעוניין להגיש את מועמדותו לקבלת מלגה כמפורט במסמך המצורף, מתבקש לפנות בהקדם לכתובת [email protected] . התאריך האחרון להגשת המועמדות הוא  15.02.2020