מצגות הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה 2019

קישור כאן