חברים יקרים, מצ"ב הדו"ח הכספי השנתי של שנת 2018 לעיונכם

קישור כאן