לחברי האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה שלום
להלן פרטים על המועמדים לתפקיד נשיא האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה ולתפקיד חבר במועצת האיגוד (קישור למסמך).
הפרטים נמסרו ע"י המועמדים וערוכים כאן לפי סדר אלפביתי.
יש לבחור נשיא אחד ו 4 חברי מועצה. פתקי הצבעה יחולקו בעת ההרשמה.
בברכה,
חברי וועדת הבחירות איסקו מלכסון, רון קנת ועדנה שכטמן