הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה ב 6 ביוני 2019 – תכנית ורישום

תכנית הכנס כאן

רישום לכנס עד 31 במאי 2019 כאן