הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה 2019 – תקצירים

תקצירים כאן