שלום רב,
המועד האחרון להגשת להגשת תקצירים לפוסטרים נדחה ל- 30 באפריל 2019.
המעונינים להשתתף בתחרות הפוסטר המצטיין נדרשים לשלוח גרסא סופית (בפורמט PDF) עד 15 במאי 2019.
המועד האחרון להגשת מועמדות לפרס על עבודת תיזה נדחה ל 10 באפריל 2019.