כנס מדע נתונים של האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה פברואר 2019 – מצגות

מצגות הכנס כאן

תקצירים כאן

תכנית כאן