יום עיון לדוקטורנטים וחברי סגל יערך ביום שלישי, 22 בינואר 2019 באוניברסיטת תל-אביב

נדרשת הרשמה מראש עד 6 בינואר 2019

פרטים נוספים כאן