הכנס פונה לאנשי אקדמיה ותעשייה, במטרה לדון בסוגיות תאורטיות ומעשיות של תחומי מדע הנתונים ולמידת מכונה, תוך שילוב שיטות ניתוח סטטיסטי.

מועד: 6 בפברואר, 2019 בשעות 14:00-19:00

מקום: אוניברסיטת תל אביב

תוכנית הכנס כאן.