הכנס יערך ב  19-20 בנובמבר 2018 באוניברסיטת בר אילן

קישור לאתר הכנס