האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה מברך את פרופ׳ רון קנת על זכייתו במדליית ג׳ורג׳ בוקס שהוענקה לו בכנס השנתי של אירגון ה-ENBIS