בסמסטר א׳ של שנת הלימודים הבאה (תשע״ט) יתקיימו שלושה קורסים ארציים.

מועד: ימי חמישי.

מרצים: ֿפרופ׳ אבישי מנדלבאום, פרופ׳ אמיר בק וד״ר עומר בוברובסקי.

לפרטים נוספים ראו כאן (יתכנו שינויים בסדר ההרצאות).