חברים יקרים,

מצ"ב הדו"ח הכספי השנתי של שנת 2017 לעיונכם:


דוח כספי 2017 רואה חשבון