אנו שמחים להכריז כי הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה יתקיים ביום ה', 31.5.2018, במכון וייצמן ברחובותאנא שריינו את התאריך ביומנכם.

בתכנית 

מושב פוסטרים

המעוניינים להשתתף בתחרות לפוסטרים הטובים ביותר נדרשים לשלוח גם עותק pdf של הפוסטר הסופי עד ה– 20.5.2018.

גודל הפוסטר 1.2 מ' אורך X 0.9  מ' רוחב (הלוח עליו מציגים הוא בגודל של 2 מ' גובה X 1 מ' רוחב).

חברי ועדת הכנס: סהרון רוסט (יו"ר), חבי מורד (יו"ר ועדת פוסטרים), בועז נדלר (אחראי ארגון מקומי), לואיזה בורק, יובל בנימיני, איתי דטנר, שלומי ליפשיץ.