כנס סטטיסטיקאים צעירים ייערך ב- 15 בפברואר באוניברסיטת ת"אהשאר תגובה