הדוח הכספי של האיגוד לשנת 2015

שלום רב,

לקראת האסיפה הכללית בכנס השנתי שיתקיים שבוע הבא, חברי האיגוד מוזמנים לעיין בדוח רואה החשבון המבקר לחברי האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה.

בברכה,

ועד האיגוד.

השאר תגובה