התחרות השנתית של ENBIS

אנו מתכבדים ליידע על הפתיחה המתקרבת של התחרות השנתית של ENBIS.

השנה המשתתפים מתבקשים לנתח נתוני מכירות ולהמליץ על מדיניות מכירות ונתונים לאיסוף עתידי.

הזוכה בתחרות ישתתף בכנס השנתי של ENBIS (הוצאות כלולות כמובן) בו הוא יציג את מסקנותיו.

פרטים נוספים באתר ENBIS.

תודותינו לרון קנת על המידע.

One Comment

  1. יובל סער 8 באוגוסט 2009 Reply

השאר תגובה