תקנון פרסים לעבודות מצטיינות על שמם של פרופסור יוסף פוטר ופרופסור אריק פרץ