הצטרפות לאיגוד

הצטרפות לאיגוד

המעוניינים להצטרף לעמותת האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה, מתבקשים לקרוא את תקנון האיגוד תוך שימת דגש מיוחד על סעיף מספר 1 בו מפורטות מטרות האיגוד.

לאחר מכן, יש להדפיס את טופס בקשת ההצטרפות לאיגוד, למלא בו את כל הפרטים הנדרשים ולחתום כנדרש. את הטופס החתום, בצירוף המחאה לפקודת האיגוד הישראלי לסטטיטיקה על סך דמי החבר או צילום תעודת סטודנט, יש לשלוח בדואר אל:

אריה רייטר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אגף מתודולוגיה סטטיסטית, רחוב כנפי נשרים 66, ירושלים 9546456.

על פי התקנון, מועצת האיגוד תדון בבקשת ההצטרפות, ותחליט האם לאשר את הבקשה או לדחות אותה, ותודיע על החלטתה למבקש.

 

דמי החבר

על חבר האיגוד לשלם דמי חבר שנתיים. גובה דמי החבר השנתיים נקבע על ידי מועצת האיגוד.

דמי החבר השנתיים הינם לתקופה המתחילה ביום הראשון לחודש מאי ומסתיימת ב-30 באפריל בשנה שלאחר מכן.

דמי החבר לשנת 2015/16 הינם 60 ש"ח.

חבר שהינו סטודנט במוסד להשכלה גבוהה פטור מתשלום דמי החבר השנתיים. יש לצרף תצלום תעודת סטודנט לבקשת ההצטרפות לאיגוד.

 

3 תגובות בנושא “הצטרפות לאיגוד

  1. פינגבאק: האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה » ארכיון » הצטרפו כחברים וצרפו אחרים לאיגוד

  2. פינגבאק: האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה » ארכיון » עדכון לחברי האיגוד

השאר תגובה