איגוד-הסטטיסטיקה-הישראלי

Few and Zero Shot Learning workshop (11 Dec 2022)

ISA Workshop – few shot – 2022

לפרטים נוספים

קול קורא לשיתוף פעולה בין האקדמיה למשרדי ממשלה ושלטון מקומי לשנת 2022

מדינת ישראל זקוקה למחקר שלך!

שימוש במערכות תומכות החלטה ובמודלים מבוססי נתוני העתק הממשלתיים עשוי להביא להצלת חיי אדם, לשיפור השירות הציבורי ולפיתוח טכנולוגיות פורצות

לפרטים נוספים

הסקה סיבתית

כתבו: ד"ר דניאל נבו, אוניברסיטת תל אביב, ד"ר אורי שליט, הטכניון

כמו שרובנו יודעים לדקלם, מתאם איננו סיבתיות, וקשר

לפרטים נוספים

קורסים ארציים בסטטיסטיקה לתלמידי תואר שני ושלישי, תשפ"ג

בסמסטר א', יינתנו קורסים מתקדמים בסטטיסטיקה הפתוחים לתלמידי תואר שני ושלישי. הקורסים יינתנו בקמפוס של אוניברסיטת תל

לפרטים נוספים

סדנה מקוונת בת שלוש שעות בנושא ״סטטיסטיקה בשפת Julia"

סדנה מקוונת בת שלוש שעות בנושא ״סטטיסטיקה בשפת Julia" (קישור)
מועד: שבת, 23 ביולי בשעה 13:00
מרצה: יוני נצרתי
שפה: עברית
לפרטים נוספים