איגוד-הסטטיסטיקה-הישראלי

מכרז פומבי לתפקיד מרכז/ת בכיר/ה (קלימטולוגיה סטטיסטית) – תאריך אחרון 24.02.2021

מצ"ב מכרז פומבי לתפקיד מרכז/ת בכיר/ה (קלימטולוגיה סטטיסטית).

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 24.02.2021.

הגשת מועמדות תיעשה דרך מערכת הגיוס המקוונת באתר נציבות שירות המדינה:  לפרטים נוספים

EMR 2021 – student awards

קישור כאן

לפרטים נוספים

מועד אחרון להגשת מועמדות לחברות במועצת האיגוד

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא יום שני, 16 בנובמבר 2020

לפרטים נוספים

הגשת מועמדות לחברות במועצת האיגוד

לחברי האיגוד שלום רב,
שני חברים במועצת האיגוד, רותם רוזנבלום ויקיר ברצ׳נקו, מסיימים את כהונתם.
אנו מודים להם על
לפרטים נוספים

Explainable AI (XAI) workshop videos

הסרטונים כאן

לפרטים נוספים

קישורים חשובים

קטגוריות

רשימת משרות

(שילחו מייל ל [email protected] לפירסום משרה)